مذاکرات جدایی طلبان و دولت اوکراین شکست خورد

روسیه,اوکراین

تهران- ایرنا- گروه میانجی موسوم به گروه تماس روز چهارشنبه اعلام کرد: مذاکرات جدایی طلبان و دولت اوکراین به شکست انجامیده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از ˈکی یفˈ، گروه تماس متشکل از نمایندگان روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرده است به علت نبود ˈحسن نیتˈ از سوی جدایی طلبان، گفت وگوهایی که قرار بود از طریق ویدئو کنفرانس بین جدایی طلبان و دولت اوکراین انجام شود، برگزار نشد.

گروه تماس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد با برگزار نشدن این گفت وگوها، روند میانجیگری بین دو طرف به شکست منجر شده است.

گروه تماس ˈعدم حسن نیتˈ ازسوی جدایی طلبان را عامل اصلی شکست این دور از گفت وگوها توصیف کرد.

قرار بود طرفین با برگزاری این دور از گفت وگوها به توافقی پیرامون آتش بس دوجانبه دست یابند.

اروپام 1583**1485 ** 1064
کد N396235