شرایط ادغام احزاب ملی یا استانی تعیین شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط ادغام احزاب ملی یا استانی با یکدیگر را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس و در ادامه بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، نمایندگان در بررسی یک ماده واحده از این طرح مقرر کردند در صورتی که 2 یا تعداد بیشتری از احزاب ملی یا استانی قصد ادغام با یکدیگر را داشته باشند باید موضوع را به کمیسیون احزاب موضوع ماده 10 این قانون اعلام و مرامنامه، اساسنامه و مدارک مورد نیاز در این قانون را جهت بررسی به کمیسیون ارائه دهند. کمیسیون موظف است پس از بررسی های لازم بدون رعایت نوبت جهت صدور پروانه حزب اقدام نماید. در این حالت احزاب جدید جهت فعالیت نیازی به صدور مجوز اولیه تاسیس ندارند.

این ماده با 161 رای موافق، 2 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 211 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.