القاعده مغرب هم خلافت بغدادی را نپذیرفت

ایرنا نوشت:

تشکیلات القاعده در کشورهای مغرب عربی با انتشار بیانیه ای بر روی اینترنت، بار دیگر بر بیعت با ˈایمن الظواهریˈ سرکرده تشکیلات تروریستی بین المللی القاعده و مردود دانستن اعلام ˈخلافتˈ سرکرده داعش در عراق و سوریه تأکید کرد.
شاخه مغرب عربیِ تشکیلات تروریستی القاعده با انتشار بیانیه ای بر روی اینترنت بر ˈبیعتˈ خود با ایمن الظواهری تأکید و اعلام کرد: این بیعت با هدف جهاد برای ˈبازپس گیری سرزمین های مسلمانانˈ؟ و ˈایجاد حاکمیت شریعت اسلامیˈ؟ و ˈحاکمیت مجدد خلافت راشدهˈ؟ است.

خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر افزود: تشکیلات مذکور که در شمال و غرب آفریقا فعالیت می کند، اعلام ˈخلافتˈ از سوی گروهک تروریستی ˈدولت اسلامی عراق و شامˈ موسوم به ˈداعشˈ را مورد انتقاد قرار داده و پرسیده است: چگونه ممکن است چنین امری ˈبدون مشورت با سران مجاهدین که صداقت، تجربه و دلسوزی شان برای امت اسلامیˈ و تلاششان برای برپایی ˈخلافت راشدهˈ ثابت شده است، اعلام شود؟

در ادامه این بیانیه، از سران گروهک تروریستی داعش پرسیده شده است: شما کجا و رهبری طالبان و فرمانده آن ملا عمر کجا؟! شما کجا و ˈشیخ ایمن الظواهریˈ و رهبران شاخه های القاعده در سایر مناطق کجا؟!

این تشکیلات همچنین از ˈفرماندهان باصطلاح جهادی بارزˈ در مناطق مختلف جهان از جمله ایمن الظواهری و ابوبکر بغدادی سرکرده خودخوانده داعش خواست تا اختلافات را کنار گذاشته و مشکلات داخلی میان خودشان را به دور از رسانه ها، حل و فصل نمایند.

52261

کد N396050