با تصویب نمایندگان مجلس؛

شرایط صدور پروانه فعالیت نهایی احزاب ملی و استانی تعیین شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط صدور پروانه فعالیت نهایی برای احزاب ملی و استانی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، نمایندگان در بررسی یک ماده از این طرح شرایط صدور پروانه فعالیت نهایی برای احزاب ملی و استانی را تعیین کردند.

بر این اساس برای صدور پروانه فعالیت نهایی احزاب ملی ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی موسس با حضور حداقل 300 نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از استان های کشور، ارائه اسناد تاسیس دفاتر رسمی حداقل در یک سوم از مراکز استان های کشور و عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده 18 این قانون به عنوان شرایط تعیین شد.

همچنین برای صدور پروانه فعالیت نهایی برای احزاب استانی ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی موسس با حضور حداقل یکصد نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان های استان با جمعیت تا یک و نیم میلیون نفر و یا با حضور حداقل یکصد و پنجاه نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان های استان با جمعیت تا 3 میلیون نفر و یا با حضور حداقل 200 نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان های استان با جمعیت بیش از 3 میلیون نفر به عنوان اولین شرایط صدور پروانه فعالیت نهایی احزاب استانی تعیین شد.

همچنین ارائه اسناد تاسیس دفاتر رسمی حداقل در یک سوم از شهرستان های استان و نیز عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده 18 این قانون نیز به عنوان 2 شرایط دیگر صدور پروانه فعالیت نهایی برای احزاب استانی اعلام شد.

بر اساس تبصره این ماده واحده عضویت در حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی تواند به صورت همزمان عضو موثر بیشتر از یک حزب ملی یا استانی باشد.

به گزارش مهر این ماده واحده با 157 رای موافق، 8 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 218 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. 42 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.