توضیحات ابوترابی‌فرد در مورد جلسه غیرعلنی امروز مجلس

مجلس

در پایان نشست غیر علنی امروز مجلس نیز مباحثی از سوی نمایندگان مجلس درباره حوزه عملکردی معاوت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مطرح شد.

نایب رئیس مجلس، در تشریح نشست غیر علنی امروز مجلس، گفت: عسگری‌آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارشی را درباره وضعیت استخدامی کشور ارائه کرد.

به‌گزارش ایلنا، محمدحسن ابوترابی‌فرد در آغاز نشست علنی امروز(چهارشنبه25 مرداد) مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست غیر علنی امروز مجلس، گفت:‌ در نشست امروز محمود عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش را درباره وضعیت استخدامی کشور و رسالت دستگاه‌های اجرایی در گشودن گره‌ها ارائه کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین روان کردن وظایف حاکمیتی دولت در ارائه خدمات بهتر به مردم، ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش کارآیی سیستم اجرایی، متوازن کردن نیروهای حاضر در حوزه‌های اجرایی با وظایف حاکمیتی بخش دیگری از توضیحات عسگری‌آزاد در نشست غیر علنی امروز مجلس بود.

نایب رئیس مجلس، افزود: در پایان نشست غیر علنی امروز مجلس نیز مباحثی از سوی نمایندگان مجلس درباره حوزه عملکردی معاوت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مطرح شد.

کد N395766