پیشنهاد جدید برای برون رفت از بحران لبنان

فارس نوشت:

برخی محافل لبنانی و فرانسوی نزدیک به جریان المستقبل پیشنهاد جدیدی برای انتخاب رئیس «جریان ملی آزاد» لبنان به ریاست جمهوری برای مدت دو سال را مطرح کردند.

به گزارش روزنامه «الأخبار»، یک منبع آگاه با بیان اینکه مذاکرات بین ژنرال «میشل عون» رئیس فراکسیون «تغییر و اصلاح» پارلمان لبنان با «سعد حریری» رئیس جریان «المستقبل»‌ اخیرا با هدف حل و فصل پرونده انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان از سر گرفته شد، افزود: برخی محافل لبنانی و فرانسوی نزدیک به حریری از مطرح شدن راهکار‌های جدیدی به منظور خروج از بحران ریاست جمهوری لبنان خبر دادند. این در حالی است که مشورت‌ها بین عون و حریری مدتی پیش به علت عدم حمایت رئیس جریان المستقبل با نامزدی عون برای ریاست جمهوری متوقف شده بود.

بر اساس این گزارش، پیشنهاد ارائه شده از انتخاب میشل عون به ریاست جمهوری برای یک دوره دو ساله حکایت دارد. این امر بایستی بعد از اصلاح قانون اساسی صورت بگیرد و در مقابل رئیس جریان مسیحی ملی آزاد نیز فرمانده ارتش را انتخاب و کابینه‌ای را تشکیل می‌دهد که منافع جریان المستقبل را رعایت کند. این امر با اعطای سمت‌های وزارتی از جمله وزارتخانه‌های اصلی به این جریان و همچنین بررسی قانون انتخابات در راستای حفظ شمار کرسی‌های فراکسیون المستقبل در پارلمان صورت می‌‌گیرد.

این گزارش حاکی است که این موضوع در حال حاضر به صورت کلی مطرح شده و به جزئیات آن پرداخته نشده است... محافل لبنانی و فرانسوی به دنبال مأمور کردن فردی برای مطرح کردن این موضوع با «سمیر جعجع» رئیس حزب نیروهای لبنانی و قانع ساختن وی هستند. جعجع در هشت جلسه سابق پارلمان، نامزد جریان 14 مارس برای تصدی سمت ریاست جمهوری بود.

این منبع آگاه تأکید کرد که احتمالا جعجع از این پیشنهاد استقبال کند زیرا بر اساس این پیشنهاد دوره ریاست جمهوری عون دو ساله خواهد بود و پس از آن راه برای رئیس حزب نیروهای لبنانی به منظور تصدی ریاست جمهوری باز خواهد بود... محافلی که این پیشنهاد را ارائه دادند به حمایت «مار بشاره الراعی» سر اسقف کلیسای مسیحیان مارونی لبنان دل بسته‌اند زیرا این شخصیت مسیحی بر انتخاب هر چه سریع‌تر رئیس جمهور اصرار دارد.

52261

کد N395734