درخواست بان کی مون از جامعه بین المللی برای تحریم داعش

تحرکات داعش در عراق‬

دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه ای از کشورهای عضو این سازمان خواست که گروه تروریستی داعش را تحریم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد شب گذشته در بیانیه ای کشورهای عضو سازمان ملل متحد را تشویق کرد که گروه تروریستی داعش را مورد تحریم های مالی و تسلیحاتی قرار دهند.

وی همچنین به کشورهای عضو سازمان ملل متحد توصیه کرد که مانع از سفر اعضای گروه داعش به کشورشان شوند.

بان کی مون در ادامه ضمن محکوم کردن اقدامات گروه تروریستی داعش از کشورهای عضو سازمان ملل متحد به ویژه همسایگان عراق خواست که در مقابل تروریسم با یکدیگر متحد باشند.

دبیر کل سازمان ملل متحد از رهبران عراق خواست که برای مقابله با خطرناکترین چالش های فرا روی کشورشان منافع شخصی، حزبی و طائفه ای خود را کنار بگذارند.