با رای مجلس؛

شرایط صدور پروانه فعالیت برای احزاب تعیین شد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط صدور پروانه فعالیت نهایی برای احزاب را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در جلسه علنی صبح امروز مجلس، نمایندگان ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن پروانه فعالیت نهایی برای احزاب ملی استانی در صورتی صادر می‌شود که حائز شرایط زیر باشد:

الف شرایط احزاب ملی:

1_ ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی موسس با حضور حداقل 300 نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از استان‌های کشور

2 _ارائه اسناد تاسیس دفاتر رسمی حداقل در یک سوم از مراکز استان‌های کشور

3_ عدم ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون

ب شرایط احزاب استانی:

1_ ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی موسس مطابق یکی از موارد زیر:

با حضور حداقل یکصد نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان‌های با جمعیت تا یک و نیم میلیون نفر

با حضور حداقل 150 نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان‌های با جمعیت تا سه میلیون نفر

با حضور حداقل 200 نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان‌های با جمعیت بیش از سه میلیون نفر

2_ ارائه اسناد تاسیس دفاتر رسمی حداقل در یک سوم از شهرستان‌های استان

3_ عدم ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون

به موجب تبصره این ماده، عضویت در یک حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی‌تواند به صورت همزمان عضو موثر بیشتر از یک حزب ملی یا استانی باشد.

انتهای پیام

کد N395618