اظهارات عجیب شجونی: امام 25 سال است از دنیا رفته و دور قبرشان داربست است/ سالی چند میلیارد بودجه می گیرند و معلوم نیست چه کار می کنند

شیخ جعفر شجونی

امام زاهد بود اما 25 سال است از دنیا رفته و دور قبرشان داربست است.

سایت تدبیر نوشت؛


شیخ جعفر شجونی: امام زاهد بود اما 25 سال است از دنیا رفته و دور قبرشان داربست است. سالی چندین‌میلیاردتومان بودجه می‌گیرند و مشخص نیست چه‌کار می‌کنند. بسیاری از مقبره‌های مردم را در بهشت‌زهرا خراب کردند. مرده‌ها را معلوم نیست کجا بردند برای اینکه بهشت‌زهرا به حرم وصل شود.
کد N395475