بررسی تقاضای تحقق و تفحص از صنعت بیمه در دستور کار مجلس قرار گرفت

مجلس

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در صورت اتمام بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی امروز بررسی می شود .

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور 215 نماینده مجلس آغاز شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اولین دستور کار جلسه علنی امروز است.

علاوه بر این نمایندگان امروز گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه را نیز در دستور کار دارند .

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت ایران در اتحادیه بیمه گران و اتکائی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان اسلامی دیگر دستور کار جلسه علنی امروز است.

نمایندگان مجلس امروز همچنین ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی را نیز رفع خواهند کرد.

براساس این گزارش از ساعت 8 صبح نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی با حضور عسگری آزاد جانشین معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور چالش ها و مشکلات نظام اداری را بررسی کردند.