• ۱۰بازدید
گزارشی از بلد در شمال بغداد/

چرا غربی ها دلواپس تشکیلات شبه نظامی مردمی در عراق شده اند؟

وبگردی