گزارشی از بلد در شمال بغداد/

چرا غربی ها دلواپس تشکیلات شبه نظامی مردمی در عراق شده اند؟

کد N395261