شجاعی کیاسری در گفت‌وگو با ایلنا:

طرح گشت ارشاد موتوری نوعی هرج و مرج و اخلال در قانون است

مجلس

انصار حزب‌الله برای ما ارجمند، محترم و عزیز هستند اما اجرای قانون محترم‌تر و نیاز امروز جامعه است.

نماینده مردم ساری و میان درود با بیان این که اجرای طرح گشت ارشاد موتوری به نوعی هرج و مرج و مداخله در قانون است تاکید کرد: اجرای امر به معرف و نهی از منکر باید توسط دستگاه‌های ذیربط و طبق موازین اسلامی صورت پذیرد.

سید رمضان شجاعی کیاسری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص مطرح شدن بحث گشت ارشاد موتوری توسط انصار حزب الله جهت حفظ عفاف و حجاب در جامعه، چنین اقدامی را مغایر قانون دانست و اظهار داشت: چنین کاری باید طی یک روند قانونی و توسط دستگاه‌های مرتبط و ذیربط و طبق موازین قانونی کشور صورت پذیرد.

این عضوکمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید کرد: قطعا اگر چنین طرحی به اجرا در آید نوعی هرج و مرج و مداخله در کار قانون است.

نماینده مردم ساری و میان درود همچنین تصریح کرد: البته انصار حزب الله برای ما ارجمند، محترم و عزیز هستند اما اجرای قانون محترم‌تر و نیاز امروز جامعه است.

کد N395203