موانع مرزی سازمان ملل برای کمک به میلیون ها سوری برداشته شد

سوریه,ارسال کمک

تهران - ایرنا - آژانس های امدادرسان روز سه شنبه برای ارسال کمک به میلیون ها سوری پس از تصویب قطعنامه حمایت کننده از اعزام کاروان های فرامرزی به سوریه در شورای امنیت سازمان ملل، اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، ˈآماندا پیتˈ سخنگوی بخش هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل به خبرنگاران گفت: آژانس های سازمان ملل آماده انتقال محموله های کمکی به مناطقی هستند که دسترسی به آن دشوار است.

سازمان ملل برآورد می کند که 10 میلیون و 800 هزار نفر در سوریه به کمک نیاز دارند.

پیت اضافه کرد که هنوز خیلی زود است که بگوییم اولین کاروان کمکی چه زمانی می تواند ترکیه، عراق و اردن را به مقصد سوریه ترک کند.

وی افزود: اگر بتوانیم از همه گذرگاه ها استفاده کنیم و اگر ناامنی، مشکل ساز نباشد، در آن صورت می توانیم به 2 میلیون و 900 هزار نفر دیگر کمک برسانیم، افرادی که تاکنون قادر به کمک رسانی به آنها نبوده ایم.

وی اضافه کرد: مساله مهم برای ما این است که به افرادی که به شدت به کمک نیاز دارند، کمک برسانیم.

به موجب شروط قطعنامه سازمان ملل در مورد کمک رسانی فرامرزی که به مدت شش ماه اعتبار دارد و احتمالا تمدید می شود، کامیون های حامل کمک تحت کنترل سازمان ملل قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که فقط کمک های بشردوستانه را به سوریه منتقل می کنند.

در این قطعنامه همچنین از طرف های درگیر خواسته شده است امکان دسترسی بدون مزاحمت به مناطق جنگی را فراهم و امنیت کاروان های امدادرسان را تضمین کنند.

براساس این گزارش، آماندا پیت در ادامه سخنان خود اظهار داشت: ناامنی، یکی از بزرگترین مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم.

در همین حال، برنامه جهانی غذا درخصوص ارسال کمک به سوریه اعلام آمادگی کرد.

رسانام**9109**1547
کد N395062