میرمرادزهی در گفت‌وگو با ایلنا:

حجتی در كمیسیون كشاورزی حاضر شد

مجلس

در این جلسه تعدادی از نمایندگان از وزیر قانع شده و تعدادی قانع نشدند./نمایندگان از وزیر كشاورزی در رابطه با مسائل كشاورزی، اجرای پروژه‌های تخصصی، پروژه‌های نیمه‌تمام و وضعیت نابسامان كشاورزی را پرسیدند.

عضو كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی از حضور وزیر جهاد كشاورزی در این كمیسیون خبر داد.

هدایت‌الله میرمرادزهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص جلسه عصر امروز كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: در جلسه امروز كمیسیون،‌ آقای حجتی وزیر جهاد كشاورزی حضور پیدا كرد.

وی ادامه داد: در این جلسه تعدادی نمایندگان قبلا با وزیر كشاورزی دیدار داشته بودند و سوالاتشان را پس گرفتند اما تعدادی دیگر سوالاتشان را مطرح نكردند.

نماینده سراوان با بیان اینكه نمایندگان از وزیر كشاورزی در رابطه با مسائل كشاورزی، اجرای پروژه‌های تخصصی، پروژه‌های نیمه‌تمام و وضعیت نابسامان كشاورزی را پرسیدند، اظهار داشت: در این جلسه تعدادی از نمایندگان از وزیر قانع شده و تعدادی قانع نشدند.

کد N394981