رئیس امور مذهبی ترکیه:

ترکیه نباید در کشمکش های قومیتی و مذهبی خاورمیانه وارد شود

آمریکا اروپا

رئیس امور مذهبی ترکیه (دیانت) خواستار خروج ترکیه از کشمکش های قومیتی و مذهبی خاورمیانه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی ، ممهمت گورمز رئیس امور مذهبی (دیانت) ترکیه خواستار خروج ترکیه از کشمکش های قومیتی و مذهبی در خاورمیانه شد و گفت: ترکیه باید جایگاه خود را به عنوان میانجی در این کشمکش ها حفظ کند.

وی تصریح کرد ترکیه نباید با سنی گرایی به عنوان یکی از طرف های مناقشه بین شیعیان و سنی ها در خاورمیانه وارد شود.

وی گروه تروریستی بوکوحرام در نیجریه و گروه تروریستی داعش در عراق را نمونه هایی از فهم و درک غلط از اسلام خواند.