اخبار غزه/

درخواست البرغوثی از رهبران فلسطینی/تاکید بر شروط مقاومت

آفریقا و خاورمیانه

مروان البرغوثی زندانی دربند رژیم صهیونیستی خواستار حمایت قوی رهبران فلسطینی از غزه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، مروان البرغوثی ضمن محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین خواستار تحرک گسترده ملت فلسطین و برگزاری تظاهرات در مخالفت با اشغال و تجاوزات رژیم صهیونیستی شد.

وی بر ضرورت پایان دادن به محاصره و گشوده شدن گذرگاه ها از جمله گذرگاه رفح تاکید کرد و از رهبران فلسطینی خواست که به غزه برای مشارکت در پایداری مردم بروند.

از سوی دیگر ابوعماد الرفاعی نماینده جهاد اسلامی فلسطین در لبنان هرگونه آتش بسی که شروط مقاومت و پایان محاصره غزه را در نظر نگیرد بدون اعتبار دانست.