برغوثی خواستار پایان محاصره نوار غزه شد

فلسطین

تهران- ایرنا- ˈمروان برغوثیˈ از رهبران ارشد جنبش فتح فلسطین که در بند رژیم صهیونیستی است، در نامه ای ضمن آنکه بر ضرورت پایان دادن به محاصره نوار غزه تاکید کرد، خواستار راهپیمایی سراسری ملت فلسطین علیه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه شد.

به گزارش پایگاه خبری ˈالمیادینˈمروان برغوثی، از رهبران فلسطین از جملهˈ محمود عباسˈ خواست به غزه بروند تا در نبرد مقاومت و شکستن محاصره نوار غزه شرکت کند.

وی در این نامه نوشت: ما از ملت فلسطین می خواهیم تا به پاخیزند و در محکومیت حملات اسراییل به نوار غزه راهپیمایی کنند.

برغوثی همچنین بر ضرورت پایان دادن به محاصره نوار غزه و بازگشایی همه گذرگاه ها از جمله گذرگاه فتح تاکید کرد.

وی در این نامه نوشت: مردم ما باید برای پایان دادن به اشغالگری اسراییل و تمسک به وحدت ملی تلاش های خود را یکپارچه کنند زیرا که یکپارچگی و اتحاد رمز پیروزی ملت های اشغال شده است.

برغوثی همچنین بار دیگر خواستار پیوستن فلسطین به نهادهای بین المللی از جمله دادگاه بین المللی کیفری شد.

در تهاجم رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی نوار غزه که وارد نهمین روز خود شده است، تاکنون بیش از 190 فلسطینی شهید و بیش از یکهزار و 400 تن زخمی شده اند.

رسانام**9329**1144 **1010
کد N394880