کاخ سفید : احتمال تمدید مذاکرات هسته ای با ایران وجود دارد

ایران در جهان

کاخ سفید احتمال تمدید مدت زمان مذاکرات هسته ای با ایران را بعید ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، جاش ارنست مسئول رسانه ای کاخ سفید اعلام کرد کاخ سفید با توجه به دورنمای مذاکرات احتمال تمدید زمان مذاکرات هسته ای با ایران را رد نمی کند.

وی با اشاره به مذاکرات جان کری وزیر خارجه آمریکا با محمد جوادظریف وزیر خارجه ایران در وین اعلام کرد: جان کری در حال آزمودن میزان جدیت ایرانی ها برای دستیابی به توافق هسته ای است.

جاش ارنست در ادامه گفت کری گزارش خود از مذاکرات وین را به رئیس جمهور ارائه خواهد داد و بعد از آن ما درباره اینکه آیا مذاکرات تمدید شود یا نه اعلام نظر خواهیم کرد.

وی در عین حال اذعان کرد ایران به تعهدات خود در توافق هسته ای موقت به خوبی عمل کرده است.

این مقام کاخ سفید همچنین گفت ایرانی ها با جدیت در مذاکرات دستیابی به توافق جامع مشارکت داشته اند و در این مذاکرات نرمش هایی از خود نشان داده اند.