رایزنی وزرای خارجه روسیه و آلمان در مورد بحران اوکراین

روسیه

تهران - ایرنا - وزرای خارجه روسیه و آلمان سه شنبه در مورد گام های موردنظر در راستای اجرای ابتکارعمل روسیه در دعوت از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در دو ایست بازرسی مرز روسیه با اوکراین بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ˈسرگئی لاوروفˈ و ˈفرانک والتر اشتاین مایرˈ وزرای خارجه روسیه و آلمان تلفنی در مورد جدیدترین تحولات اوکراین و ابتکار عمل جدید روسیه در مورد این بحران گفت وگو کردند.

در این گفت وگو آلمان از ابتکار عمل روسیه تقدیر کرد و از آن به عنوان حس نیت مسکو یاد کرد.

ˈلاوروفˈ و ˈاشتاین مایرˈ در ادامه بر اقدامات هماهنگ در تسریع گفت وگوها در مورد ابتکار عمل روسیه در چارچوب کمیته اجرای سازمان امنیت و همکاری اروپا توافق کردند.

مسکو به تازگی اعلام کرد که دو ایست بازرسی روسیه در مرز با اوکراین آماده پذیرای ناظران بین المللی هستند.

لاوروف اخیرا نامه ای را در این زمینه به رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا نوشته است.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: روسیه پیش نویس یک طرحی را به کمیته اجرایی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد اعزام ناظران بین المللی به دو ایست بازرسی مرزی روسیه با اوکراین ارسال کرده است.

وزارت خارجه روسیه افزوده است: مطمئن هستیم که این گام می تواند به ایجاد شرایطی منتهی شود که به کاهش تنش ها کمک کند.

وزارت خارجه روسیه همچنین اعلام کرد: سرگئی لاوروف و دیدیه بورک هالتر رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا تلفنی در مورد گامهای عملی ابتکار اخیر روسیه برای کاهش تنش ها در اوکراین و ایجاد شرایط برقراری آتش بس در این کشور گفت وگو کردند.

ˈولادیمیر پوتینˈ رییس جمهوری روسیه به تازگی در دیدار با ˈآنگلا مرکلˈ صدراعظم آلمان، ابتکار مسکو برای کاهش تنش ها در اوکراین را مطرح کرد که براساس آن، ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در محدوده های مرزی روسیه و اوکراین مستقر شده و بین طرف های مناقشه در این کشور آتش بس برقرار می شود.

رسانام**9234**1144**1392
کد N394830