اذعان خبرنگاران به مودبانه بودن لحن کری در کنفرانس خبری 

ایران در جهان

خبرنگاران خارجی مستقر در محل کنفراسن خبری وزیر امور خارجه امریکا در وین، متفق القول هستند که "جان کری" بسیار مودبانه و با کمال احترام در حال تشریح نتایج گفتگوهای خود با وزیر خارجه ایران است. 

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگاران آسوشیتد پرس، المانیتور و بی بی سی همگی در صفحه توئیتر خود نوشته اند که "جان کری" بسیار مودبانه در حال تشریح نتایج مذاکرات دو روزه خود با "محمد جواد ظریف" است.