ششمین دور مذاکرات هسته ای ؛ 

ظریف : تبادل نظرهای خوبی داشتیم/ نیازمند مباحث جدی در سطح مدیران سیاسی هستیم 

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در تلاش هستیم تا پایانی به این بن بست تصنعی بدهیم که بر پایه یک چارچوب غیر منطقی بنا شده است .

به گزارش خبرنگار مهز ، محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان در مقابل هتل کوبرگ در جمع تعدادی از خبرنگاران گفت: در تلاش هستیم تا پایانی به این بن بست تصنعی بدهیم که بر پایه یک چارچوب غیر منطقی بنا شده است .

وی با اشاره به اینکه به دنبال دست یابی به توافق جامع هستیم ، اظهار داشت : تبادل نظرهای خوبی داشتیم اما نیازمند مباحث جدی در سطح مدیران سیاسی هستیم .