همزمان با ماه مبارک رمضان صورت گرفت؛

92 کودک زیر چتر حمایتی پارلمانی‌ها

مجلس

همزمان با ماه مبارک رمضان، غرفه طرح اکرام ایتام در مجلس برپا شد و بر اساس آن تاکنون 92 کودک تحت سرپرست نمایندگان، کارکنان و خبرنگاران مجلس، قرار گرفتند.

همزمان با ماه مبارک رمضان، غرفه طرح اکرام ایتام در مجلس برپا شد و بر اساس آن تاکنون 92 کودک تحت سرپرست نمایندگان، کارکنان و خبرنگاران مجلس، قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا، غرفه‌های مربوط به طرح اکرام ایتام از یکشنبه در مجلس شورای اسلامی و هم زمان با ماه مبارک رمضان برپا شده است که در جریان این برپایی نمایندگان مجلس، کارکنان و خبرنگاران پارلمانی با حضور در این غرفه‌ها سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست بی‌بضاعت را زیر چتر حمایتی خود قرار دادند.

همچنین بر اساس این طرح که غرفه‌های آن در تالار آفتاب و لابی مجلس برپاشده بود در روز نخست سرپرستی 35 کودک، در روز دوم حدود 50 کودک و در روز سوم تا این ساعت سرپرستی بیش از 7 کودک بر عهده گرفته شد.

کد N394463