هیأت دولت تصویب کرد

اختصاص 80 میلیارد ریال اعتبار به بازسازی تاسیسات زیر بنایی سیستان و بلوچستان

مجلس

این مصوبه در تاریخ 18/4/1393 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

هیأت دولت با اختصاص هشتاد میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و طوفان در استان سیستان وبلوچستان موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران در جلسه 15/4/1393 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد مبلغ هشتاد میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل و طوفان در اختیار استانداری سیستان و بلوچستان قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

این مصوبه در تاریخ 18/4/1393 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

کد N394353