واکنش مقامات صهیونیستی به طرح پیشنهادی قاهره برای آتش بس در غزه

آفریقا و خاورمیانه

موافقت با طرح پیشنهادی مصر برای آتش بس در غزه در کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی، واکنشهای متفاوتی را در میان احزاب و گروههای مختلف صهیونیستی در پی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، در حالیکه منابع صهیونیستی از موافقت کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با طرح پیشنهادی مصر برای آتش بس در غزه خبر دادند، "اسحاق هرتزوگ" رئیس حزب کار اعلام کرد که  اگر برقراری آتش بس در غزه به توافقی سیاسی منجر نشود، این آتش بس هیچ فایده ای نخواهد داشت.

این در حالی است که احزاب راستگرای رژیم صهیونیستی با اجرای طرح قاهره برای آتش بس مخالفت کردند.

 از سوی دیگر پایگاه یدیعوت آحارنوت با انتشار گزارشی اعلام کرد که "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه رژیم صهیونیستی و "نفتالی بنت" وزیر اقتصاد در نشست امروز کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی به پذیرش طرح آتش بس در غزه رأی منفی داده و با این امر مخالفت کردند.