اقامه دعوی نامزد ریاست جمهوری ترکیه علیه صدا و سیمای این کشور

اقامه دعوی

آنکارا- ایرنا - ˈصلاح الدین دمیرتاشˈ رهبر حزب ˈدمکراتیک خلق هاˈ و نامزد ریاست جمهوری ترکیه علیه سازمان رادیو و تلویزیون دولتی این کشور و همچنین شورای عالی نظارت بر این سازمان اقامه دعوی کرد.

به گزارش منابع حزب ˈدمکراتیک خلق هاˈ دمیرتاش با عنوان این که سازمان رادیو تلویزیون دولتی ترکیه تنها به اخبار مرتبط با ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه و نامزد حزب ˈعدالت و توسعهˈ می پردازد و از پخش اخبار وی و ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ دیگر نامزد ریاست جمهوری خودداری می کند، علیه این سازمان اقامه دعوی کرد.

دمیرتاش در شکایت نامه خود علیه شورای عالی نظارت بر رادیوتلویزیون های ترکیه از این نهاد به اتهام مشابه و به جای نیاوردن وظیفه نظارتی خود شکایت کرده است.

شورای عالی نظارت بر رادیو تلویزیون های ترکیه عالی ترین نهاد نظارتی بر رادیو تلویزیون های این کشور است.

طبق حکم شورای عالی نظارت بر انتخابات ترکیه، در پخش اخبار مرتبط با نامزدهای ریاست جمهوری ترکیه شبکه های رادیویی و تلویزیونی ملزم به رعایت عدالت هستند.

در روزهای گذشته خبری در رسانه های ترکیه با مضمون این که شبکه خبر تلویزیون دولتی ترکیه در طول یک روز بیش از یک ساعت اخبار اردوغان، سه دقیقه خبر ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ و کمتر از یک دقیقه خبر ˈصلاح الدین دمیرتاشˈ را پخش کرده، منتشر شده بود.

سازمان رادیو تلویزیون دولتی ترکیه با دارا بودن شبکه های تلویزیونی پربیننده از پرقدرت ترین شبکه های رادیو تلویزیون ترکیه است.

معترضین حاکمیت، حزب ˈعدالت و توسعهˈ را متهم می کنند که کنترل بسیاری از شبکه های رادیو تلویزیون خصوصی این کشور را نیز در اختیار منسوبین خود قرارداده است.

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه دهم آگوست برگزار خواهد شد.

در این دور از انتخابات برای اولین بار رییس جمهور ترکیه با رای مستقیم مردم انتخاب خواهد شد.

خاورم**2012**7074**1275
کد N394201