ترمیم کابینه انگلیس به امید پیروزی در انتخابات 2015

کابینه

تهران-ایرنا-ˈدیوید کامرونˈ نخست وزیر انگلیس برای بهبود وجهه حزب محافظه کار حاکم در آستانه انتخابات سراسری سال آینده این کشوربه سوی ترمیم کابینه گام برداشته است.

به نوشته روز سه شنبه نشریه انگلیسی ˈتایمˈ وزرایی که از کابینه خارج شده اند بیشتر مردان میان سالی هستند و گفته می شود احتمالا افراد و چهره های جدیدی شامل زنان عضو مجلس عوام از حزب محافظه کار جایگزین آنها می شوند.

ˈکریس میسونˈ خبرنگار حوزه سیاسی شبکه خبری بی بی سی می گوید مردم انگلیس باید منتظر ورود تعداد بیشتری از وزرای زن باشند، همچنین احتمالا وزرای آتی بیشتر از میان اعضای محافظه کار نمایندگان مجلس عوام انتخاب می شوند که اصالتا از لندن نیستند تا به نوعی کابینه کامرون از تنوع جنسیتی و منطقه ای بیشتری برخوردار شود.

با وجود این شخصیت های مخالف دولت ترمیم کابینه را به عنوان توطئه ای برای بیرون راندن شخصیت های میانه رو می دانند.

ˈمایکل داگرˈ عضو حزب کارگر مجلس عوام و از مخالفان دولت کامرون می گوید: چهار سال شکست در ارتقای موقعیت زنان و اکنون شاهد قلع و قمع میانه روها هستیم.

مهم ترین جایگزینی در کابینه کامرون استعفای ˈویلیام هیگˈ وزیر امور خارجه دولت انگلیس و ˈکنت کلارکˈ وزیر مشاور (وزیر بدون وزارتخانه) دو تن از مهم ترین اعضای دولت های محافظه کار پیشین است.

گفته می شود ˈفیلیپ هاموندˈ وزیر دفاع فعلی انگلیس جایگزین ویلیام هیگ خواهد شد؛ ˈاون پیترسونˈ وزیر محیط زیست و ˈدیوید جونزˈ وزیر امور ویلز از دیگر افرادی هستند که از کابینه کنار رفته اند. همچنین بر اساس گزارش ها ˈدیمونیک گریوˈ دادستان کل نیز از دولت کامرون جدا می شود اما این امر هنوز رسما اعلام نشده است.

دیوید کامرون در حالی دست به ترمیم کابینه زده است که شکست ماه گذشته وی در مخالفت با انتصاب ˈژان کلود یونکرˈ به مقام ریاست کمیسیون اروپا توسط سران اروپا، انتقادات فراوان داخلی را برای او در پی داشت. همچنین انتظار می رود انتخاب یونکر به ریاست کمیسیون به معنای ممانعت از تغییر شرایط عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا باشد، در حالیکه کامرون به مردم انگلیس وعده داده بود در صورت انتخاب مجدد به نخست وزیر سال 2017 همه پرسی در این مورد برگزار خواهد کرد.

یافته های جدیدترین نظرسنجی از افزایش حمایت عمومی مردم انگلیس برای خروج این کشور از عضویت در اتحادیه اروپا خبر می دهد. بر اساس نظرسنجی که اوایل ماه جاری میلادی انجام شد، 47 درصد از مردم این کشور در همه پرسی جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا رای مثبت می دهند، در حالیکه 39 درصد موافق ادامه عضویت این کشور در اتحادیه هستند.

اروپام**9157 ** 1064
کد N394179