رحمانی فضلی برای علت عدم محافظت از دانشمندان هسته ای به مجلس پاسخ می دهد

مجلس

سئوال علیرضا زاکانی از وزیر کشور درباره علت عدم محافظت از دانشمندان هسته ای توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سئوال ملی بهروز نعمتی و سید هادی حسینی نمایندگان اسد آباد و قائمشهر از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره دلیل فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود و تسهیلات بانکی از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

همچنین سئوال ملی علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران از وزیر کشور درباره علت عدم محافظت از دانشمندان هسته ای و نیز سئوالی ملی آذین و زاهدی نمایندگان رفسنجان و کرمان از وزیر کشور در خصوص علت حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در داخل کشور از دیگر اعلام وصولی های جلسه امروز توسط هیات رئیسه مجلس بود.

سئوال ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم آباد و دورود نیز از وزیر کشور در مورد علل افزایش ناامنی در استان های مرزی و عدم بهره گیری نیروهای ارزشی در حوزه های سیاسی وزارت کشور اعلام وصول شد.