پایان جلسه علنی امروز مجلس

مجلس

باهنر زمان نشست بعدی صحن علنی مجلس را 8 صبح روز چهارشنبه 25 تیرماه اعلام کرد.

نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل زنگ پایان جلسه علنی امروز را به صدا در آورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی را به صدا در آورد.

باهنر زمان نشست بعدی صحن علنی مجلس را 8 صبح روز چهارشنبه 25 تیرماه اعلام کرد.

کد N393922