تحولات امنیتی عراق/

سیطره ارتش بر تکریت با عملیات "شمشیر بران"/ مفتی سعودی داعش در بیجی به هلاکت رسید