با رأی نمایندگان مجلس؛

محرومان از تشکیل حزب مشخص شدند

مجلس

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی ماده 5 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی با 143 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 13 ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر محرومان از تشکیل حزب را مشخص کردند.

نمایندگان مجلس محرومان از تشکیل حزب را مشخص کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی ماده 5 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی با 143 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 13 ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر محرومان از تشکیل حزب را مشخص کردند.

گفتنی است بند ج این ماده با پیشنهاد رفع ابهام مهدی مفتح با 158 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر اصلاح و دو بند پ و ت برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

براساس بند الف ماده 5 کلیه اعضای دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رژیم طاغوت، ساواک منحله، فراماسون ها، کسانی که در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 به وزارت رسیده و یا به عضویت مجالس شورای ملی یا سنا در آمده اند، اعضای مؤثر رژیم سابق و حزب رستاخیز و اعضای گروهک های محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذیصلاح.

در بند ب این ماده آمده است محکومان به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

در بند ث ماده 5 آمده است کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه ها از حقوق اجتماعی محروم شده اند.

در بند ج آمده است اعضای مؤثر احزاب منحل شده توسط دادگاه که در زمان انحلال عضو مؤثر بودند.

تبصره ـ اعضای مؤثر حزب شامل هیأت مؤسس، شورای مرکزی، بازرسان، دبیرکل و مسئولان شعب استانی می باشد.

در بند چ آمده است قضات و کارکنان شاغل وزارتخانه های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین پرسنل شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر افرادی که طبق قوانین از عضویت در احزاب و تشکل های سیاسی محروم شده یا می شوند./

کد N393489