روشی آسان برای تعیین جهت قبله

سیاسی

در شرع مقدس اسلام، رو به قبله بودن شرط نخست و صحت نماز است. به همین دلیل علما و مراجع تقلید بر جهت‌یابی قبله در مساجد و منازل و محل کار تأکید دارند.

در شرع مقدس اسلام، رو به قبله بودن شرط نخست و صحت نماز است. به همین دلیل علما و مراجع تقلید بر جهت‌یابی قبله در مساجد و منازل و محل کار تأکید دارند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در روزهای 6 و 7 خرداد ساعت 13:48 و روزهای 24 و 25 تیر ساعت 13:57 می‌توان قبله‌ی محل خود را با قرار دادن یک شاخص عمود بر زمین، تعیین کرد. بدین‌گونه که در همین وقت، شاخص را ملاحظه کرده و سایه را خط بکشید. خلاف سایه‌ی شاخص، جهت صحیح قبله است. چرا که در زمان‌های ذکر شده، خورشید به طور دقیق در بالای کعبه قرار می‌گیرد؛ بنابراین با ایستادن به سمت خورشید، در واقع به سوی کعبه ایستاده‌ایم.

تعدادی از مراجع به این سوال که (در صورت یقین داشتن به جهت دقیق قبله) انحراف عمدی، تا چند درجه مبطل نماز نیست؟ پاسخ دادند.

حضرات آیات خامنه‌ای، سیستانی، وحید خراسانی، حکیم:

انحراف عمدی حتی به میزان یک درجه، مبطل است.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی:

تا دو سه درجه اشکال ندارد.

آیت‌الله صافی‌گلپایگانی:

تا چهار درجه که عرفا" شخص رو به قبله شمرده شود، اشکال ندارد.

آیت‌الله حسینی شاهرودی:

تعمد به انحراف قبله مبطل است مگر آنقدر کم باشد که عرف آن را انحراف نداند.

آیت‌الله موسوی اردبیلی:

انحراف عمدی از قبله جایز نیست. مگر به اندازه پهنای یک انگشت که بخشیده شده است.

آیت‌الله مظاهری:

تا 10 درجه مبطل نماز نیست.

انتهای پیام

کد N393258