روزنامه هیل: یک سوم آمریکایی ها استیضاح اوباما را موجه می دانند

اوباما,استیضاح

تهران-ایرنا- نتایج تازه ترین نظرسنجی از مردم آمریکا نشان می دهد که بیش از یک سوم مردم و دو سوم جمهوریخواهان آمریکا معتقدند، کنگره حق دارد ˈباراک اوباماˈ رییس جمهوری این کشور را استیضاح کند.

روزنامه هیل ارگان رسمی کنگره آمریکا روز گذشته(دوشنبه) با استناد به نظرسنجی منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانیˈYouGov/ دولت شماˈ و ˈهافینگتن پستˈ نوشت: 35 درصد پرسش شوندگان در این نظرسنجی شامل 68 درصد جمهوریخواه، معتقدند که کنگره به منظور تلاش برای برکناری اوباما از قدرت، دلیل و توجیه قانونی دارد.

به نوشته هیل، آمریکایی ها نسبت به ˈجرج بوشˈ رییس جمهوری پیشین این کشور نیز نظری مشابه داشتند.

نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ در سال 2007 نشان می داد که 36 درصد آمریکایی ها، شامل 54 درصد دمکرات و 9 درصد جمهوریخواه، معتقد بودند، کنگره برای استیضاح رئیس جمهوری، توجیه قانونی دارد.

برخی جمهوریخواهان آمریکا از جمله ˈسارا پیلینˈ نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور درسال 2008 میلادی، هفته پیش اعلام کردند، حزب جمهوریخواه باید رییس جمهوری را به خاطر انجام اقدامات غیرقانونی استیضاح کند.

ˈجام بوهنرˈ رییس مجلس نمایندگان آمریکا و ˈباب گودلاتˈ رییس کمیته قضایی این مجلس، درخواست پیلین را مردود دانستند و گفتند که رییس جمهوری مرتکب جرمی نشده است که استیضاح شود.

روزنامه هیل افزود:39 درصد پرسش شوندگان معتقدند، اوباما از اختیاراتش در مقام ریاست جمهوری سوء استفاده نکرد ولی در مقابل 32 درصد نیز گفتند که وی از اختیاراتش سوء استفاده کرد و باید از قدرت برکنار شود.

رسانام** 1088 ** 1064
کد N393195