شجونی: معلوم نیست برادران انصاری ، مرده های بهشت زهرا را کجا برده اند

حجت الاسلام شیخ جعفر شجونی به سایت تدبیر گفت:

الان طرفداران امام جرات نمی کنند حرف های امام را بزنند. امام زاهد بود اما 25 سال از دنیا رفته است. 25 سال است دور قبرشان داربست است. چه کسی از برادران انصاری تحقیق و تفحص می کند؟  سالی چندین میلیارد تومان از بودجه دولت می گیرند و مشخص نیست چکار می کنند. بسیاری از مقبره های مردم را در بهشت زهرا خراب کردند.  مرده ها را معلوم نیست کجا بردند برای این که بهشت زهرا به حرم وصل شود.

 

17302

کد N393021