قاسمی:

بازی برد_برد یک اصطلاح لجن است که به خورد ما می دهند/ صالحی معنای کلمه قطعنامه را نمی داند

سیاست داخلی

شما در یکسال اخیر موفق نبودید چرا که تابوی مذاکره را شکستید و همه عزت و حیثیت با خنده ها در پشت میزها از بین رفت.

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت:کسانی که برای جک استراو فرش قرمز می انداختند طبیعی است که وی را دعوت کنند و باید به آنها بگویم شما در یکسال اخیر موفق نبودید چرا که تابوی مذاکره را شکستید و همه عزت و حیثیت با خنده ها در پشت میزها از بین رفت و ما با اینها بازی برد برد نداریم و این یک اصطلاح لجنی است که به خورد ما می دهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار سعید قاسمی در همایش «خط قرمز» با طرح این سوال که چرا باید دلنگران باشیم و چرا نباید دل آرام نباشیم، گفت: ما دلواپسیم زیرا حضرت آقا بیان کردند که به طرف مقابل مذاکره خوشبین نیستند.


وی با بیان اینکه اصل انقلاب به خاطر آن بود که از زیر یوق آمریکا و انگلیس خارج شویم، اظهار داشت: اصل انقلاب به خاطر آن نبود که در میدان دشمن بازی کنیم وقتی خواص حرف به گوش ولی امر نمی دهند، فتنه 88 ایجاد می شود و چرا ما دلنگران نباشیم وقتی که آقای صالحی به رادیو و تلویزیونمی آید و معنایی از کلمه قطع نامه را نمی داند.


این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: کسانی که برای جک استراو فرش قرمز می انداختند طبیعی است که وی را دعوت کنند و باید به آنها بگویم شما در یکسال اخیر موفق نبودید چرا که تابوی مذاکره را شکستید و همه عزت و حیثیت با خنده ها در پشت میزها از بین رفت و ما با اینها بازی برد برد نداریم و این یک اصطلاح لجنی است که به خورد ما می دهند.


قاسمی در پایان ابراز داشت: ما علیرغم دلنگرانی، دل آرام هم هستیم زیرا پشتوانه خوب شهدا را داریم و سکان دار مان پیر طریقت است که باید پشتش رفت و اینکه اگر خطا کردیم خدای طبس, خرمشهر و کربلای 5 و خدای غزه و لبنان پشتمان است.

کد N392785