عضو شورای مرکزی حزب مردمسالاری:

راه تقویت احزاب سیاسی نظارت بر آنها نیست

احزاب

تهران - ایرنا- عضوشورای مرکزی حزب مردمسالاری با تاکید بر اینکه محدودیتی برای فعالیت قانونی احزاب و گروههای سیاسی نباید قائل شد، گفت: راه تقویت احزاب نظارت بر آنها نیست، بلکه آزاد گذاشتن آنها برای فعالیت منطبق بر قانون اساسی است.

حمید رضا شکوهی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگارسیاسی ایرنا افزود: بر اساس قانون، نمی توان هیچ فردی را مجبور به فعالیت در حزب یا گروه سیاسی کرد و یا آنکه او را ازآن فعالیت منع کرد بنابراین ارایه هرطرحی که مغایر با این اصل باشد مغایر با قانون است.

وی با اشاره به طرح ˈنحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسیˈ که جزییات آن در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، تصریح کرد: این طرح با اصل 26 قانون اساسی مغایرت دارد و خلاف قانون است.

شکوهی ادامه داد: دراین طرح، داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و شروطی همچون التزام به ولایت فقیه عنوان شده که احراز آن صرفا با زبان، به سادگی میسرنیست؛ بنابر این، اصل این طرح، مردود است.

وی با اشاره به عملکرد شورای نگهبان در بررسی مصوبه های مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید درباره مغایرت این طرح با قانون اساسی در شورای نگهبان چاره اندیشی شود؛ اگرهم لازم است قانون تغییر کند که آن، بحث دیگری است.

وی با طرح این سووال که چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی به فکر چاره اندیشی درباره احزاب وایجاد محدودیت برای فعالیت گروههای سیاسی افتاده اند؟ گفت: بی توجهی دولت دهم به احزاب موجب شد تا بیشترین فشاربر احزاب وارد آید و حال آنکه نمایندگان مجلس تنها سکوت پیشه کردند وکوشیدند تا خود را همرنگ با دولت نشان دهند.

عضو شورای مرکزی مردمسالاری نیز گفت: احزاب درهمه جای دنیا، نهادهایی مدنی هستند که تحت حاکمیت قرار ندارند هرچند درمقاطعی شاهد کمک های مالی حاکمیت به احزاب سیاسی بوده ایم تا آنها جان تازه بگیرند.

وی با اشاره به خلاء نقش احزاب درانتخابات کشور گفت: انتخابات درکشور در حالی برگزار می شود که در آن ˈفردˈ محوریت دارد به جای آنکه حزب محور باشد و طبیعی است در چنین انتخاباتی کارکارشناسی درست انجام نمی شود و کار حزبی صورت نمی گیرد.

وی رای مردم به احزاب را بلوغ سیاسی قلمداد کرد و افزود: شاهدیم در برخی کشورهای همسایه همچون عراق، مردم در انتخابات پارلمانی به احزاب رای می دهند نه به افراد که این نوعی بلوغ سیاسی به شمار می رود.

شکوهی گفت: باید برای چگونگی فعالیت احزاب سیاسی کار کارشناسی درستی انجام گیرد؛ درغیر این صورت با خلاء جدی مواجه خواهیم بود.

سیام/ 9136 **1449
کد N392779