عسگرخانی در همایش خط قرمز:

توافقنامه هسته‌ای ایران سترون کردن توانایی‌های بازدارندگی ماست

سیاست داخلی,مذاکرات هسته ای,خط قرمز

گذشت آن زمانی که همه چیز پشت پرده انجام می شد و بعد در اختیار ملت قرار می گرفت اما امروز خواهی نخواهی آشکار می شود.

رئیس مرکز مطالعات بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت:توافقنامه هسته‌ای ایران سترون کردن توانایی‌های بازدارندگی ماست.
به گزارش خبرنگار ایلنا ابومحمد عسگر خانی در همایش «خط قرمز» که عصر امروز به همت کمیته صیانت از منافع ایران در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد اظهار داشت: انتظار ما به عنوان اتباع ملت ایران این است که اصل شفافیت بر اصل محرمانه بودن غالب شود و مذاکرات و توافقات باید در اختیار ملت ایران قرار گیرد.

رئیس مرکز مطالعات بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: گذشت آن زمانی که همه چیز پشت پرده انجام می شد و بعد در اختیار ملت قرار می گرفت اما امروز خواهی نخواهی آشکار می شود.

وی در بررسی اینکه آیا در اختلافات موجود بر سر حق هسته ای ایران آیا خود موضوع مهم است یا خیر گفت: بسیاری از نظریه پردازان معتقدندکه خود موضوع اصلا مهم نیست بلکه مهم این است که موضوع در رابطه با چه طرفی مطرح می‌شود.

عسگر خانی در ادامه این مطلب خاطر نشان کرد: چینی‌ها می گفتند که اول پرونده هسته‌ای را انجام می دهیم و بعد مذاکره می کنیم ضمن اینکه چین نیز وضعیت مشابهی داشت اما آمریکا به خاطر اینکه هندوستان را از پروژه‌های ایران وکمک به چین بازدارد با هندوستان اعلام همکاری کرد با این بهانه که هندوستان عضو ان پی تی نیست اما رفتار آمریکا با طرف دیگر یعنی عراق و لیبی و کره شمالی را نیز دیدید.

وی با بیان اینکه ان پی تی دنیا را به دو طبقه دارا و ندار تقسیم کرده است افزود: اما بعد از مدتی یک عده آمدند و طبقه متوسط ایجاد کردند.

رئیس مرکز مطالعات بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران یادآور شد: تلاش ما به زمانی بر می گردد که سکوی های نفتی در ایران را مورد حمله قراردادند. همان زمان اعلام کردیم که الان بهترین موقع است که از ان پی تی خارج شویم چون رژیم خائنی که وابسته به آمریکا بود این نطفه را برای ما کاشت اما برای اینکه بتوانیم آن را اصلاح کنیم تا کنون موفق نشدیم که این مطلب را نیز بعدها به مقاماتی که اتفاقا اکنون نیز مسئول هستند و ایشان نیز که من اسم آن را نمی برم این مسئله را تصدیق کردند.

عسگر خانی ادامه داد: آن طبقه متوسط به دنبال توانایی‌هایشان رفتند و گفتند ما با انرژی هسته‌ای نه ندار می‌شویم و نه دارا و بمب اتم هم نمی‌خواهیم اما توانایی‌اش را به دست می آوریم چرا که انرژی هسته‌ای فقط بمب اتم نیست. ایران نیز به این سمت حرکت کرد اما متاسفانه موافقت نامه فعلی می‌گوید که ایران باید به طرف ندارها برود.

وی تصریح کرد: حرف این موافقت نامه که همانا خلع سلاح جمهوری اسلامی ایران است کاملا مشخص است و آن هم نه خلع سلاح هسته‌ای، بلکه موشک ها و بازدارندگی ما و سترون کردن تمام توانایی های بازدارندگی ما را هدف گرفته اند.

کد N392760