یک عکس یک نگاه/

مسجدی که هدف حملات هوایی ارتش اسرائیل قرار گرفت