پوروشنکو: نظامیان روسیه در نبرد اوکراین حضور دارند

اوکراین,پترو پوروشنکو

تهران - ایرنا - ˈپترو پوروشنکوˈ رییس جمهوری اوکراین روز دوشنبه گفت که افسران ستاد ارتش روسیه در کنار شورشیان جدایی طلب علیه نیروهای اوکراینی می جنگند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از کی یف، وی یادآورشد: یک سیستم موشکی جدید روسیه در طرف جدایی طلب اوکراین مورد استفاده قرار گرفته است.

پوروشنکو در میان روسای امنیتی اوکراین ادامه داد: ظرف سه روز گذشته یک سیستم موشکی جدید روسیه علیه نیروهای مسلح اوکراین به کار گرفته شده است.

وی افزود: همچنین اطلاعات موید آن است که افسران ستاد ارتش روسیه در عملیات نظامی علیه نیروهای اوکراینی شرکت دارند.

رسانام**9109**1010
کد N392443