رودست خوردن پلیس آلمان از مخالفان رژیم صهیونیستی

آمریکا اروپا

روزهای گذشته شهرهای مختلف آلمان صحنه برگزاری تظاهرات در حمایت از مردم غزه بوده و در یکی از آنها معترضین با استفاده از میکرفون موجود در خودروی پلیس اقدام به سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، زمانیکه تظاهرات مردم شهر فرانکفورت در حمایت از مردم غزه در حال به خشونت کشیده شدن بود یکی از تظاهرات کنندگان به پلیس های حاضر در محل اعلام کرد که می تواند جمعیت حاضر را آرام کند و برای این کار باید از میکروفون خودروی پلیس استفاده کند. 

این شخص پس از سوار شدن بر خودروی پلیس و آماده کردن بلندگوی آن شروع به سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی کرده و رژیم اسرائیل را قاتل کودکان نامید. 

در حالیکه دولت های غربی در قبال جنایت های اسرائیل در غزه سکوت کرده اند کشورهای اروپایی صحنه اعتراضات گسترده ضد صهیونیستی است.