از سوی یک عضو تیم مذاکره کننده مطرح شد ؛

توضیح درباره حضور فریدون در مذاکرات هسته ای

سیاست خارجی

یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ای اعلام کرد :بنا به درخواست وزیر امور خارجه آقای فریدون جهت حضور در این دور ازمذاکرات به وین سفرکرد تا گزارشی تفصیلی از آنچه که در دور اخیر مذاکرات روی داده، باطلاع آقای دکتر روحانی برساند.

ه گزارش خبرگزاری مهر، یک عضو تیم مذاکره‌کننده درباره حضور «حسین فریدون»، دستیار ویژه  رييس جمهور، در این دور از مذاکرات گفت: باتوجه به تراکم دیدارها و فشردگی جلسات سیاسی و فنی هیات ایرانی با اعضای مختلف گروه 5+1 و بالتبع عدم امکان عزیمت و حضور آقای ظریف به تهران جهت ارایه گزارش به رییس جمهوری محترم، ،بنا به درخواست وی آقای فریدون جهت حضور در این دور ازمذاکرات به وین سفرکرد تا گزارشی تفصیلی از آنچه که در دور اخیر مذاکرات روی داده، باطلاع آقای دکتر روحانی برساند.