صادق :حضور دستیار اجرایی رییس جمهوری در وین به درخواست وزیر خارجه بوده است

محمد رضا صادق

تهران - ایرنا - مشاور رییس جمهوری در امور رسانه ای گفت که حضور حسین فریدون دستیار اجرایی دکتر حسن روحانی در کنار تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در وین،بنابر درخواست وزیر امورخارجه بوده است.

محمد رضا صادق درپاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره اهداف حضور دستیار اجر ایی رییس جمهوری در کنار تیم مذاکره کننده هسته ای ایران افزود:آقای حسین فریدون درپی در خواست محمد جواد ظریف و برای انتقال نتایج مذاکرات تیم ایران با گروه 1+5 به ریاست محترم جمهوری در وین حضور یافته است.

شبک **1917
کد N390711