هشتمين دور مذاكرات هسته اي

آغاز رايزني هاي دو جانبه ظريف با همتايان اروپايي و آمريكايي

سیاست خارجی

وزير امور خارجه كشورمان پس از ديدار با سه همتاي اروپايي با معاون وزير خارجه چين ديدار كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظريف ،وزير امور خارجه كشورمان بلافاصله پس از دید ار با سه وزیراروپایی با معاون وزیرخارجه چین و سپس باوزیر خارجه آلمان  ديدار كرد.

ظريف هم اكنون در حال گفتگو باهمتای فرانسوی خود است. 

وزير امور خارجه كشورمان بعد از اين ديدار با وزراي خارجه انگليس و آمريكا ديدارهاي دو جانبه خواهد داشت.