افخم اتهامات وزیر خارجه بحرین را رد کرد

سیاست خارجی

مرضیه افخم به مقامات بحرینی توصیه کرد به جای فرافکنی و ایراد اتهام‌های بی‌اساس به دیگر طرف‌ها، مطالبات مدنی مردم کشورشان را مورد توجه جدی قرار داده و به جای رویکردهای امنیتی و پلیسی و طائفه‌یی، با انجام اقدامات اعتمادآفرین زمینه لازم را برای گفت‌وگوهای جدی فراهم آورند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اتهام‌های وزیر خارجه بحرین درباره آموزش نیروهای بحرینی و دخالت در امور داخلی این کشور از سوی جمهوری اسلامی ایران را مردود دانست.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم به مقامات بحرینی توصیه کرد به جای فرافکنی و ایراد اتهام‌های بی‌اساس به دیگر طرف‌ها، مطالبات مدنی مردم کشورشان را مورد توجه جدی قرار داده و به جای رویکردهای امنیتی و پلیسی و طائفه‌ای، با انجام اقدامات اعتمادآفرین زمینه لازم را برای گفت‌وگوهای جدی فراهم آورند.

کد N390531