اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رییس قوه قضاییه دیدار کردند

کمیسیون

تهران-ایرنا-سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای این کمیسیون عصر روز یکشنبه با رییس قوه قضاییه و معاونین وی دیدار و گفت وگو کردند.

میرهادی قره سید رومیانی روز یکشنبه درگفت وگو باخبرنگار امور مجلس ایرنا با اشاره به این جلسه گفت: در این جلسه رییس قوه قضاییه و نمایندگان بر تعامل دوقوه تاکیدکرد و خواستار ارتباط بیشتر قوه قضاییه با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شدند.

وی افزود:در این جلسه رییس قوه قضاییه در مورد قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری مباحثی را مطرح کرد و نمایندگان نیز نظرات خود را ارائه کردند و در نهایت نتایج مثبتی در راستای این قانون حاصل شد.

سیام**9121**1856
کد N390513