اکبریان در گفت‌وگو با ایلنا:

با تصویب طرح کمیسیون صنایع، وزیر اقتصاد دبیر مناطق آزاد خواهد شد

مجلس

در این جلسه سعیدی‌کیا معاون مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی حضور داشت و در مورد نحوه مدیریت این مناطق بحث‌هایی انجام شد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تشریح جلسه امروز این کمیسیون پرداخت.
عزیز اکبریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه سعیدی‌کیا معاون مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی حضور داشت و در مورد نحوه مدیریت این مناطق بحث‌هایی انجام شد.
وی افزود: در این جلسه کلیات یک طرح مورد تصویب قرار گرفت که اگر این طرح تصویب نهایی شود، بر اساس آن وزیر اقتصاد به عنوان دبیر مناطق آزاد و وزارت اقتصاد به عنوان دبیرخانه مناطق آزاد شناخته خواهد شد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین خاطرنشان کرد: البته حتی با تصویب نهایی این طرح هم مسئولیت سازمان مناطق آزاد همچنان با رئیس جمهور خواهد بود.

کد N390430