ظريف:

قادريم در يكشنبه آينده تاريخ ساز شويم

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: من وارد بازی مقصرشمردن کسی نمی‌شوم. این شیوه من نیست. چیزی که من وارد آن می‌شوم تلاش صادقانه برای رسیدن به توافق است.

به گزارش خبرگزاري مهر،محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان طی پیامی در صفحه توییتر خود نوشت:‌ ما قادریم در یکشنبه آینده تاریخ‌ساز شویم. اعتماد یک خیابان دوطرفه است و برای رسیدن به یک توافق باید نگرانی‌های تمام طرف‌های مذاکره‌کننده بررسی شود.

وی همچنین افزود: من وارد بازی مقصرشمردن کسی نمی‌شوم. این شیوه من نیست. چیزی که من وارد آن می‌شوم تلاش صادقانه برای رسیدن به یک توافق است.