همزمان با ماه مبارک رمضان صورت گرفت:

برپایی نمایشگاه طرح اکرام ایتام در مجلس

مجلس

نمایندگان، کارمندان و خبرنگاران پارلمانی با حضور در این غرفه‌ها سرپرستی معنوی فرزندان بی‌سرپرست، بدسرپرست و بد بضاعت را می‌پذیرند تا لحظه مخابره این خبر نمایندگاه، کارکنان و خبرنگاران پارلمانی سرپرستی حدود 40 فرزند بی‌سرپرست، بدسرپرست و بی‌بضاعت را پذیرفته‌اند.

نمایشگاه طرح اکرام ایتام همزمان با ماه مبارک رمضان در مجلس شورای اسلامی برپا شد.

به گزارش ایلنا، نمایشگاه طرح اکرام ایتام همزمان با ماه مبارک رمضان به همت کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) در مجلس شورای اسلامی برپا شد.

نمایندگان، کارمندان و خبرنگاران پارلمانی با حضور در این غرفه‌ها سرپرستی معنوی فرزندان بی‌سرپرست، بدسرپرست و بد بضاعت را می‌پذیرند تا لحظه مخابره این خبر نمایندگاه، کارکنان و خبرنگاران پارلمانی سرپرستی حدود 40 فرزند بی‌سرپرست، بدسرپرست و بی‌بضاعت را پذیرفته‌اند.

نمایشگاه طرح اکرام ایتام تا چهارشنبه هفته جاری در مجلس شورای اسلامی برپا خواهد بود.

کد N389954