اسماعیلی در گفتگو با مهر:

مذاکره با آملی لاریجانی برای اختصاص سهمیه ویژه کادر قضایی به استان تهران

سایر حوزه ها

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: خوشبختانه با مذاکراتی که با ریاست قوه قضائیه داشته ایم قرار شده در تقسیم و یا جابه جایی این نیروها به استان تهران یک سهم و اولویت ویژه ای را اختصاص دهند تا ما بتوانیم بخشی از کمبود کادر قضایی خود را رفع کنیم.

غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کمبود کادر قضایی در استان تهران اظهار داشت: کمبود کادر قضایی مشکل عمومی کشور است که بر همین اساس ریاست قوه قضائیه پیگیر شدند که در قانون پنجم اجازه داده شود سالانه 800 قاضی به مجموعه قوه قضائیه اضافه شوند.

وی افزود: خوشبختانه با مذاکراتی که با ریاست قوه قضائیه داشته ایم قرار شده در تقسیم و یا جابه جایی این نیروها به استان تهران یک سهم و اولویت ویژه ای را اختصاص دهند تا ما بتوانیم بخشی از کمبود کادر قضایی خود در استان تهران را رفع کنیم.

رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه در همه حوزه ها کمبود وجود دارد، تصریح کرد: یکی از مباحثی که ما پیگیر آن هستیم این است که یا از کارآموزان جدید در اختیار ما قرار دهند و یا اینکه کارآموزان جدید را به استان های دیگر منتقل کرده و قضات با تجربه به استان تهران و به کادر قضایی این استان منتقل شوند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: اگر هر 800 نفر به مجموعه کادر قضایی استان تهران اضافه شوند باز هم با کمبود نیرو و قاضی مواجه خواهیم بود که این موضوع نیز در سراسر کشور وجود دارد و تنها در استان تهران بیشتر مشاهده می شود که به همین سبب در توزیع سهمیه ها قرار شده سهمیه استان تهران به عنوان یک سهمیه فوق العاده و ویژه لحاظ شود.