تصاویری از تازه ترین حملات صهیونیستها/ پیدا کردن شهدا از زیر آوار

در تازه ترین حملات رژیم صهیونیستی دست کم 18 نفر به شهادت رسیدن، در تصاویر اهالی غزه در طول شب گذشته در زیر آوار به دنبال عزیزانشان هستند.

تصاویری از تازه ترین حملات صهیونیستها/ پیدا کردن شهدا از زیر آواردر تازه ترین حملات رژیم صهیونیستی دست کم 18 نفر به شهادت رسیدن، در تصاویر اهالی غزه در طول شب گذشته در زیر آوار به دنبال عزیزانشان هستند.

 

 

منبع: رویترز

52261

کد N389822