تصاویری از موشک‌های حماس در آسمان تل آویو که به وسیله گنبد آهنین منهدم می‌شود

خبرنگار خبرگزاری رویترز با انتشار این تصاویر می گوید: به نظر می رسد که موشک هایی که شب گذشته حماس شلیک کرده است ظاهرا از سوی سیستم گنبد آهنین منهدم می شوند.

تصاویری از موشک‌های حماس در آسمان تل آویو که به وسیله گنبد آهنین منهدم می‌شودخبرنگار خبرگزاری رویترز با انتشار این تصاویر می گوید: به نظر می رسد که موشک هایی که شب گذشته حماس شلیک کرده است ظاهرا از سوی سیستم گنبد آهنین منهدم می شوند.

 

52261 

کد N389762